Cluster Animal Populations, Interactions and Genomics WUR

Cluster Populatie Dynamiek en Genomica

De toenemende voedselvraag van een groeiende wereldbevolking en de druk van nieuwe opkomende ziekten bij mens en dier behoren tot de grootste uitdagingen voor menselijke samenlevingen in de toekomst.

Voor een toereikend aanbod van veilig en gezond voedsel van dierlijke oorsprong is het van groot belang om te begrijpen hoe een dier wordt gevormd door het gezamenlijke samenspel van zijn genen, genoom en omgeving en om de complexe reacties te begrijpen op veranderingen die worden beïnvloed door de interactie met andere systemen.

Leerstoelgroepen verbonden aan dit cluster: