Overzicht

Naar een circulaire samenleving

De wereld staat voor een grote uitdaging: hoe kunnen we een groeiende wereldbevolking blijven voeden binnen de grenzen van onze planeet? Hiervoor is een transitie nodig naar een circulaire economie. Een economie waarin we water, nutriënten en koolstof steeds opnieuw gebruiken en verlies aan natuurlijke bronnen minimaliseren.

Onze missie? Het leveren van de bouwstenen die helpen om de transitie naar een circulaire samenleving mogelijk te maken.

14 verhalen over de transitie naar een circulaire samenleving

Aan die bouwstenen wordt in tal van projecten gewerkt binnen WUR. Om de transitie meer gezicht te geven zijn een 13-tal projecten uitgelicht die staan voor de breedte van ons onderzoek aan de circulaire economie. Dat gaat van duurzamere alternatieven voor biomassa, recyclen van reststromen, computersimulaties voor een optimaal circualir systeem tot fosfaat- en stikstofverliezen minimaliseren, hergebruik voedselstromen en fietshelmen van oude fietsframes.
Lees hier alles over in de brochure Naar een circulaire samenleving

De projecten die beschreven staan in de brochure hebben we voor u hieronder uitgelicht. Op de projectpagina's vind u meer informatie en hoe u contact opneemt als u meer wilt weten over het project.
Deze projecten maken deel uit van de twee WUR-research programma’s:

  1. Circulair en klimaatneutraal
  2. Circulair verbonden.