Cijfers over tuinbouw

De tuinbouw is wereldwijd een energieke en innovatieve bedrijfstak. Onder tuinbouw verstaan wij glastuinbouw, bloembollenteelt, fruitteelt, boomkwekerij en vollegrondgroenteteelt. De experts volgen de ontwikkelingen in deze sectoren op de voet en zorgen hierbij voor data en duiding.

Op deze pagina treft u een actueel overzicht van ons sociaal en economische onderzoek, relevant voor alle spelers in het internationale tuinbouwcluster: beleidsmakers, ondernemers, ngo’s en wetenschappers.

Energie & milieu

Ondernemerschap & keten

Beleid & innovatie

Sector & regio

Daarnaast kunt u op research@wur in al onze publicaties zoeken.