Circulaire watertechnologieën

Circulaire Watertechnologieën

Om de beschikbaarheid van zoetwater veilig te stellen, moet er meer worden ingezet op lokale watercirculatiesystemen en het gebruik van alternatieve waterbronnen. De vereiste waterkwaliteitsnormen vragen in deze context om nieuwe oplossingen voor waterbehandeling die zowel betaalbaar als efficiënt zijn. Wageningen Food & Biobased Research gaat deze uitdaging aan door technologische on-site oplossingen voor waterzuivering, nutriëntterugwinning en microbiologisch veilig water te ontwikkelen, en door te werken aan biobased, bio-afbreekbare en veilige waterbehandelingsproducten.

Lees meer

Voedsel-water-energie-nexus

Klimaatverandering heeft tot gevolg dat zoetwater schaarser wordt in regio's die hier voorheen niet mee te maken hadden. Het wordt daarom steeds belangrijker om in te zetten op duurzaamheid en circulariteit. Bedrijven willen water op efficiënte wijze hergebruiken zonder negatieve neveneffecten en bij voorkeur tegen lage kosten. In de agrifoodsector is zoetwater essentieel voor het verbouwen van gewassen, maar ook als voedselingrediënt en voor de voedselverwerking. Naast deze voedsel-water-nexus, is er ook een sterke relatie tussen water en energie. Klimaatverandering en geopolitieke kwesties hebben eveneens een grote impact op de beschikbaarheid van energie. Nu deze beschikbaarheid onder druk staat, kunnen watertechnologieën verlichting bieden. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven om de waterkringlopen te sluiten met slimme, geïntegreerde oplossingen voor waterbehandeling en de terugwinning van waardevolle stoffen. Deze kunnen -indien van toepassing- worden gecombineerd met zogeheten nature-based oplossingen (NBS).

Praktische oplossingen voor waterbehandeling

Ook andere sectoren die in hun productieproces grote hoeveelheden water verbruiken staan voor de uitdaging om hun watergebruik te optimaliseren. Verschijnselen als corrosie, microbiologische groei en vervuiling moeten worden tegengegaan met waterbehandelingstechnologieën en specifieke chemicaliën. Wij vertalen conceptuele kennis van Wageningen Universiteit in praktische oplossingen waarmee bedrijven hun waterproblemen effectief kunnen oplossen. Wij lopen voorop als het gaat om het hergebruik van water en nutriënten, de verwijdering van zouten en vervuilende stoffen, en microbiële veiligheid door desinfectie. We bieden hiervoor een combinatie van technologieën aan, variërend van (elektro)membraantechnologie, chromatografie, adsorptie, extractie, geavanceerde oxidatie en droging. Daarnaast hebben we veel kennis in huis op het gebied van biobased, bio-afbreekbare en veilige additieven als volwaardige alternatieven voor chemische, slecht afbreekbare en fossiele stoffen. Samen dragen deze oplossingen bij aan de transitie naar een circulaire, biobased economie met een lagere CO2-uitstoot en minder impact op klimaatverandering.

Werken aan oplossingen

Wageningen Food & Biobased Research werkt aan verschillende oplossingen binnen dit onderzoeksprogramma.