Pesticiden

Wageningen Food Safety Research heeft uitgebreide expertise op het gebied van analyse van pesticiden in voeding, diervoeders en gewasmonsters.

Voor producten van dierlijke oorsprong is Wageningen Food Safety Research Nationaal Referentie Laboratorium (NRL). Wageningen Food Safety Research analyseert monsters op residuen in het kader van officiële EU en nationale controle en monitoringsprogramma’s. 

Daarnaast analyseert Wageningen Food Safety Research monsters gewas, grond, water en formuleringen en tankvloeistof in het kader van handhaving van de bestrijdingsmiddelenwet. Wageningen Food Safety Research beschikt over targeted multi-residu methoden op basis van chromatografie met tandem massa spectrometrie (LC-MS/MS, GC-MS/MS), non-target full scan screeningsmethoden op basis van GCxGC-TOF-MS en LC-hoge resolutie MS, en specifieke single residu methoden.