Veilige voedselproductie

Veilige voedselproductie is één van de onderzoeksthema’s van Wageningen Food Safety Research (WFSR). Daarom richten we ons bij WFSR op het (vroegtijdig) identificeren en evalueren van chemische verontreinigingen en ziekteverwekkende bacteriën en virussen in diervoeder- en voedselproductieketens en op het voorkomen en beheersen daarvan. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen waar we aan werken:

Risico gebaseerde monitoring

In dit onderzoek bekijken we welke voedselveiligheidsgevaren, producten en regio’s gemonitord moeten worden en hoe we die monitoring kunnen verbeteren. Hierbij stellen we bijvoorbeeld vast wat de belangrijkste gevaren in de verschillende productieketens zijn en in welke regio’s deze gevaren meer voorkomen.

Vroegtijdige signalering van bekende en nieuwe gevaren

Om voedselveiligheidsgevaren op tijd te signaleren ontwikkelen we systemen voor vroegtijdige waarschuwing (early warning) Dit is gebaseerd op het gebruik van en combineren van datasets en modellering. Ook zetten we big data en machine learning in om nieuwe gevaren in de voedselproductieketen te identificeren.

Veiligheid van nieuwe ingrediënten

Future foods zoals insecten, zeewier en algen staan steeds meer in de belangstelling. In dit onderzoek kijken we naar de veiligheid van dit soort nieuwe bronnen van voedsel en diervoeder. Bij de meeste projecten worden experimenten gedaan om verontreinigingen in insecten en zeewier te onderzoeken.

Preventie en beheersing

Tenslotte richten we ons op strategieën voor het voorkomen en beheersen van voedselveiligheidsgevaren in diervoeder- en voedselproductieketens.

Meer over veilige voedselproductie

Factoren die de aanwezigheid van toxische stoffen beinvloeden
Factoren die de aanwezigheid van toxische stoffen beinvloeden
Meer natuurlijke gifstof in mais vanwege klimaatverandering
Meer natuurlijke gifstof in mais vanwege klimaatverandering

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat het element niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan