Nieuws

VEM gras is tot de langste dag heel hoog en voorspelbaar

article_published_on_label
25 januari 2024

Sinds 2021 nemen we op Agro-innovatiecentrum De Marke elke maandag een vers grasmonster van gras waar de koeien op dinsdag grazen. Het gras snijden we vanaf een hoogte van 7 cm af, omdat dit het gedeelte is wat de koeien eten in het Nieuw Nederlands Weiden systeem. Inmiddels kunnen we dus een mooie vergelijking maken over de jaren 2021, 2022 en 2023. Nu alle data binnen zijn, kunnen we balans opmaken: tot en met de langste dag is de kwaliteit van het verse gras eigenlijk altijd hetzelfde.

Het platform was in 2023 12 ha groot en onderverdeeld in zes percelen van 2 ha voor gemiddeld 71 stuks melkgevende koeien. De koeien krijgen elke avond een nieuw perceel en worden drie uur lang ingesloten (tussen 17.30-20.30u). In de ochtend keren de koeien terug naar hetzelfde perceel en worden wederom drie uur lang ingesloten (tussen 6.30-9.30u). Dit resulteerde in een vers grasopname van 849 kg ds/koe/jaar (figuur X1).

Figuur X1
Figuur X1

Zomerstal voeren

Elk jaar beginnen we eind augustus, begin september met zomerstalvoeren en gaan de koeien op stal. Zie figuur X2. De belangrijkste reden hiervoor is om uitspoeling van stikstof te voorkomen. In het najaar is er voldoende stikstof in de bodem aanwezig door mineralisatie van organische stof en al aangebrachte bemesting. Extra bemesting verhoogt hiermee de kans op nitraatuitspoeling. Met zomerstalvoeren is de totale vers grasopname uitgekomen 1023 kg/ds/koe op 16-10-2023. Door de vele regen zijn we voortijdig gestopt met zomerstalvoeren. Graag waren we doorgegaan tot november.

Wat met name opvalt, is dat het beweiden tot en met eind mei erg goed ging met pieken tot 9.2 kg droge stofopname uit vers gras. Op 31 mei stond de teller op 460 kg droge stof vers grasopname (figuur X2). Helaas werd het in juni erg droog en kwam de VEM van het vers gras niet meer boven de 950 VEM uit.

Figuur X2
Figuur X2

VEM tot langste dag voorspelbaar

De VEM is in hoofdlijnen elk jaar hetzelfde tot de langste dag (zie figuur X3). Vanaf de langste dag is de VEM elk jaar verschillend. Waar de VEM in 2021 constant rond de 980 bleef tot eind oktober, daalde de VEM in 2022 erg hard tot onder de 900, maar steeg in het najaar weer tot boven de 100. In 2023 bleef de VEM onder de 950. Zie de overige afbeeldingen voor de analyse 2021 t/m 2023 van Suiker, Ruw eiwit, NDF en DVE.

Zie de overige afbeeldingen voor de analyse 2021 t/m 2023 van Suiker, Ruw eiwit, NDF en DVE hieronder. Via deze link bekijk je afzonderlijke data punten per jaar.

Figuur x3.jpg
Figuur x4.jpg
Figuur x5.jpg
Figuur x6.png
Figuur x7.png