Nieuws

10 jaar visserijonderzoek Sababank toont nieuwe kansen voor vissers aan

article_published_on_label
11 juli 2023

Kleine Caribische eilanden zoals Saba hebben weinig land, hierdoor is conventionele landbouw moeilijk. Daarom is de zee een van de belangrijkste bronnen voor lokale zelfvoorziening en voedselproductie. De rijkdommen van de zee zijn ook van cruciaal belang voor de toeristische industrie van deze kleinere eilanden.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) erkent dit grote lokale belang van de zee en haar biodiversiteit, en financiert al sinds 2010 structureel toegepast visserijonderzoek in Caribisch Nederland. Het doel van het onderzoek is het ondersteunen van de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid. Vanaf dit jaar heeft het ministerie de financiering van het visserijonderzoek, dat wordt geleid door Wageningen Marine Research in Nederland, verhoogd.

Als aftrap voor dit uitgebreide initiatief organiseerde de Saba Bank Management Unit (SBMU) op donderdag 29 juni jl. een bijeenkomst met de vissers op Saba om de belangrijkste resultaten van 10 jaar visserijdatamonitoring voor Saba te presenteren en gezamenlijk de koers voor het uitgebreide onderzoeksprogramma voor Saba te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst presenteerden Owen Clements MSc en Dolfi Debrot PhD, beide van Wageningen Marine Research, een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends in de visserij en brainstormden met de vissers over prioriteiten.

Samenwerking met vissers

“Een nauwe samenwerking met vissers is in visserijonderzoek vanaf het begin essentieel. Niet alleen zodat we de juiste en zo-volledig-mogelijke data verzamelen, maar ook zodat de eventuele beperkingen in de data al vroeg helder zijn. Trends hebben vaak veel mogelijke oorzaken. Daarom kan terugkoppeling van de vissers op de bevindingen van grote hulp zijn bij de interpretatie van mogelijk achterliggende oorzaken voor de waargenomen trends”, zegt Debrot. Hij vervolgt: “De ervaring van vissers binnen hun vak en op de visgronden biedt ook een kans op unieke inzichten die daarna opgepakt kunnen worden in verder onderzoek ter verbetering van het beheer. Bijvoorbeeld unieke kennis over nieuwe kansen in de visserij of over nog onbeschreven paaigronden die in aanmerking zouden moeten komen ter bescherming. Erg waardevol was bijvoorbeeld het draagvlak te horen dat vissers geven aan onderzoek naar kunstriffen. Een groot deel van de Sababank bestaat volgens hen uit een ‘zandwoestijn’ zonder vis; een gebied waar kunstriffen mogelijk op termijn nieuwe kansen zouden kunnen bieden.”

Visserijtrends

Op basis van de gegevens tot 2020 suggereren de belangrijkste visserijtrends een lichte afname van de snapper populaties, na een aantal jaren van herstel, terwijl de kreeftenpopulaties stabiel lijken te zijn gebleven. Daarentegen zijn de vangsten wel afgenomen in de jaren na de orkanen Irma en Maria in 2017 en de COVID-19 pandemie door het wegvallen van de afzetmarkt van St. Maarten.

Populatiemodellen suggereren verder dat de belangrijkste soorten zich momenteel op het maximale opbrengstniveau bevinden en mogelijk licht worden overbevist op de Sababank. Desondanks is de visserij op de Sababank nog steeds zo ongeveer een van de gezondste in Caribisch Nederland. De vissers gaven verschillende mogelijke nieuwe visbronnen aan die onderzocht en ontwikkeld moeten worden om de visserij te diversifiëren. Dit zijn onder andere garnalen, krab en inktvis.

Inkomen voor vissers continueren

Door de vangstmogelijkheden te diversifiëren wordt het mogelijk om de visserij gedurende het jaar te verschuiven. Met name als reactie op seizoenssluitingen die nodig zijn voor bijvoorbeeld een duurzaam herstel van de visstand, maar ook op seizoensgebonden markten of de beschikbaarheid van vis. Met alternatieven om uit te kiezen kunnen vissers hun inkomen continueren, zelfs als bepaalde visgebieden tijdelijk gesloten moeten worden om paaipopulaties te beschermen of het herstel van bestanden mogelijk te maken.

De bijeenkomst werd door zowel de SMBU als de Wageningen Marine Research als zeer productief ervaren en vormt de basis voor een versterkt onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma op het gebied van visserij voor de komende jaren.