Nieuws

Speciale uitgave over de noordse stormvogel

article_published_on_label
23 februari 2023

De Duitse natuurvereniging ‘Verein Jordsand’ heeft in 2022 de noordse stormvogel tot zeevogel van het jaar benoemd. Om dit te vieren geeft de vereniging nu een speciale uitgave van hun tijdschrift ‘Seevögel’ uit, waarin de recente ontwikkelingen in het onderzoek over noordse stormvogels in het zonnetje worden gezet. Elf artikelen behandelen de historie, de verspreiding, broedpopulaties en mogelijke bedreigingen van de stormvogel in de Duitse Noordzee en omliggende gebieden.

Bijdrage van Wageningen Marine Research

Samen met hun Duitse collega’s hebben Susanne Kühn and Jan van Franeker, onderzoekers bij Wageningen Marine Research ook een hoofdstuk bijgedragen. Sinds 2002 is er een langlopend monitoringsprogramma om plastic in de magen van stormvogels rond de Noordzee in kaart te brengen. In deze periode werkten de wetenschappers nauw samen met het Duitse instituut Forschungs- und Technologiezentrum Westküste en recentelijk ook met Verein Jordsand. Het nu gepubliceerde artikel vat de nieuwste ontwikkelingen samen van het onderzoek aan in Duitsland aangespoelde noordse stormvogels.

Aan Duitse kusten aangespoelde stormvogels voor hun dissectie (Foto: W. Beekhuizen)
Aan Duitse kusten aangespoelde stormvogels voor hun dissectie (Foto: W. Beekhuizen)

Plastic vervuiling in stormvogels van Duitse kusten

Sinds het begin van dit onderzoek in 2002 is het gewicht van plastics in stormvogels afgenomen, recent (2010-2019) is deze ontwikkeling zelfs statistisch significant. Tijdens de meest recente vijfjaars-periode (2015-2019) zijn 117 vogels onderzocht. Hiervan had 91% van de stormvogels plastic in hun maag met gemiddeld 17 stukjes of 0.27 gram per vogel.

Maaginhoud van een Duitse stormvogel. Het gewicht van het plastic is vergelijkbaar met het gemiddelde gewicht van plastics uit stormvogels die tussen 2015 en 2019 gevonden zijn (Foto: J. van Franeker)
Maaginhoud van een Duitse stormvogel. Het gewicht van het plastic is vergelijkbaar met het gemiddelde gewicht van plastics uit stormvogels die tussen 2015 en 2019 gevonden zijn (Foto: J. van Franeker)

Nog een lange weg te gaan

De EU heeft een langetermijndoel gedefinieerd, waarin minder dan 10% van de stormvogels nog meer dan 0.1 gram plastic in de maag mag hebben. Het percentage van vogels met meer dan 0.1 gram plastic is tijdens de hele onderzoeksperiode stabiel bij 50-60% gebleven, alleen recentelijk wordt een lichte afname waargenomen. Dit houdt in dat de Duitse stormvogels dus nog ver van de Europese beleidsnorm verwijderd zijn. Als de afnemende trend doorzet, wordt verwacht dat dit doel in 2049 bereikt zou kunnen worden, mits continue aan de reductie van plastic zwerfvuil gewerkt wordt.

Internationale context

In de internationale context zijn deze resultaten vergelijkbaar met die van de buurlanden. De grootste plasticvervuiling binnen de Noordzee wordt in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland waargenomen en neemt naar het noorden toe steeds verder af. Ook de afname in de loop der tijd wordt in de meeste landen rond de Noordzee waargenomen. Toenemende bewustwording en aangescherpte maatregelen kunnen deze trend verder versterken.