Natuur en samenleving

(BO-43-022) - Natuur is van grote invloed op het welzijn en welbevinden van mensen. Tegelijkertijd is het handelen van mensen, en de keuzes die zij daarbij maken, van grote invloed op de natuurlijke omgeving. In een gezonde en dynamische samenleving versterken beide elkaar. Vanuit het BO-thema Natuur en Samenleving wordt een bijdrage geleverd aan de bewustmaking van burgers en bedrijven van het belang van natuur en op de impact van hun keuzes. Ook de rol van verschillende overheden in relatie tot dit duurzame gedrag van burgers en bedrijven wordt daarbij tegen het licht gehouden. De inzet daarbij is steeds het stimuleren van natuur-inclusief handelen bij álle partijen. Alleen dan kan er ook echt sprake zijn van synergie tussen natuur en samenleving.