Project

Boundaries of Food Systems

Analyses van het functioneren en de uitkomsten van voedselsystemen kunnen sterk verschillen in schaal, geografisch gebied, voedselsysteemactiviteiten en doelstelling. In dit project wordt onderzocht wat systeemdenken is, wat de reikwijdte van een voedselsysteembenadering bepaalt en wat de implicaties zijn van keuzes met betrekking tot de schaal en de grenzen van het te onderzoeken systeem.

Bewust nadenken over de grenzen van het voedselsysteem - welke mensen zijn erbij betrokken, welke niet; welke (private en publieke) zorgen en doelstellingen krijgen aandacht, welke niet - helpt onderzoekers om te anticiperen op mogelijk ongewenste economische, sociale en ecologische aanbevelingen voor verandering. De limieten of 'grenzen' van een Food System of die van een specifiek Food System gerelateerd project was een van de drie onderwerpen die werden geselecteerd om te bespreken in de 'uitwisselingssessies' over Food Systems. Die sessie vond plaats in juni 2021. Naar aanleiding van deze specifieke sessie over 'grenzen' werd besloten om de actuele inzichten te bundelen in een paper.

Publicaties