Mogelijkheden voor bedrijven en onderzoekers buiten Wageningen University & Research

Bedrijven kunnen gebruik maken van de personele en facilitaire capaciteit van Unifarm.

Deskundige ondersteuning

De medewerkers van Unifarm kunnen op verschillende gebieden ondersteuning bieden bij de uitvoering van experimenten. Een greep uit de mogelijkheden:

  • advies over teelt- en proeftechniek en uitvoering van proeven   
  • werkzaamheden met Genetisch Gemodificeerde Organismen en plantpathogenen
  • gewasverzorging van zaaien tot en met oogsten
  • toepassen van verschillende behandelingen aan de hand van een proefschema
  • verwerken en bewaren van het product
  • waarnemingen doen en vastleggen (meten, beoordelen)
  • monstername en monsterverwerking (malen, drogen, etc.)
Deskundige ondersteuning Unifarm

Unifarm hoort tot de door het NWO erkende Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

Aanvragen

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor de uitvoering van een experiment bij Unifarm of wilt u gebruik maken van één van onze faciliteiten, neem dan contact op met één van de teamleiders (zie kolom rechts).

Aan de hand van uw vraag of een duidelijk inhoudelijke beschrijving van het experiment (proefplan) kunnen wij voor u een offerte maken.

Voor het uitvoeren van experimenten voor bedrijven zijn de Algemene Voorwaarden Plant Research Internationaal van toepassing. Deze voorwaarden worden u bij aanvraag van een offerte toegezonden.

In verband met de voorrangspositie van onderzoekers van Wageningen University & Research is een tijdige aanvraag noodzakelijk. Bij proeven van bedrijven kan in het contract een geheimhoudingsclausule worden opgenomen.

Samenwerking Proefbedrijven Wageningen Plant Research

Unifarm onderhoudt goede contacten met Wageningen Plant Research. Wageningen Plant Research heeft vestigingen in Bleiswijk (glastuinbouw), Lelystad (akkerbouw, vollegrondsgroente, groene ruimte), Lisse (bollen, boomkwekerij) en Randwijk (fruit). Door deze samenwerking kan Unifarm service verlenen door heel Nederland.