Mogelijkheden voor bedrijven en onderzoekers buiten Wageningen University & Research

Bedrijven kunnen gebruik maken van de personele en facilitaire capaciteit van Unifarm.

Deskundige ondersteuning

De medewerkers van Unifarm kunnen op verschillende gebieden ondersteuning bieden bij de uitvoering van experimenten. Een greep uit de mogelijkheden:

  • advies over teelt- en proeftechniek en uitvoering van proeven
  • werkzaamheden met Genetisch Gemodificeerde Organismen en plantpathogenen
  • gewasverzorging van zaaien tot en met oogsten
  • toepassen van verschillende behandelingen aan de hand van een proefschema
  • verwerken en bewaren van het product
  • waarnemingen doen en vastleggen (meten, beoordelen)
  • monstername en monsterverwerking (malen, drogen, etc.)

Unifarm hoort tot de door het NWO erkende Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

Faciliteit voor plantenonderzoekers van over de hele wereld

Zoals het een top-onderzoekfaciliteit betaamt die zich houdt aan European Charter for Access to Research Infrastructures, biedt Unifarm onderzoekers van over de hele wereld de faciliteiten aan voor top onderzoek door wetenschappers van over de hele wereld.

Onderzoekers vanuit bijvoorbeeld bedrijven, universiteiten, instituten en overheden zijn van harte welkom om met ons te bespreken welke mogelijkheden wij hun kunnen bieden met onze kassen, klimaatcellen, proefvelden en andere faciliteiten voor onderzoek aan planten en onze vakkundige medewerkers. Samenwerking met een Wageningse onderzoekgroep is geen vereiste. Die samenwerking heeft wel voordelen, al was het maar omdat onze onderzoekers vaste klant van ons zijn, en daardoor heel goed thuis zijn in de mogelijkheden die de Unifarm-faciliteiten en medewerkers bieden.

Unifarm maakt met onderzoekers van buiten Wageningen afspraken over de vermelding van het gebruik van de faciliteiten in bijvoorbeeld wetenschappelijke publicaties. Als onze medewerkers een substantiële bijdrage leveren aan het onderzoek, vragen we onze gastonderzoekers om onze medewerkers als coauteur op te nemen.

Unifarm opereert volgens de nationale en Europese regels en wetten, waaronder de wet- en regelgeving rondom intellectueel eigendom. Tegelijkertijd streeft Unifarm er naar om de administratieve last voor het gebruik van de faciliteiten en expertise zo laag mogelijk te houden.

Voor het gebruik van de Unifarm faciliteiten hanteren wij het zogenaamde ‘wide acces mode’ principe. We garanderen vertrouwelijkheid. Als het gaat om de specificaties van onze faciliteiten en onze ondersteuning, inclusief de kosten, streven we naar maximale transparantie. We zijn bereid en in staat om data zoals ruwe klimaat gegevens van tijdens het onderzoek, op verzoek van de betrokken gastonderzoekers aan derden beschikbaar te stellen.

Binnen de gebruikte ‘wide access mode’ krijgen experimenten voor top-onderzoek
voorrang. Gerenommeerde onderzoekers van Wageningen University & Research treden daarom eventueel, in overleg met de gastonderzoeker, op als onafhankelijke experts voor de beoordeling van het onderzoek en de uit te voeren experimenten. Bij de gehonoreerde aanvragen hanteert Unifarm aantrekkelijke marktconforme prijzen voor de gebruikte faciliteiten en de geleverde diensten.

Aanvragen

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor de uitvoering van een experiment bij Unifarm of wilt u gebruik maken van één van onze faciliteiten, neem dan contact op met:

Aan de hand van uw vraag of een duidelijk inhoudelijke beschrijving van het experiment (proefplan) kunnen wij voor u een offerte maken.

In verband met de voorrangspositie van onderzoekers van Wageningen University & Research is een tijdige aanvraag noodzakelijk. Bij proeven van bedrijven kan in het contract een geheimhoudingsclausule worden opgenomen.

Samenwerking Proefbedrijven Wageningen Plant Research

Unifarm onderhoudt goede contacten met Wageningen Plant Research. Wageningen Plant Research heeft vestigingen in Bleiswijk (glastuinbouw), Lelystad (akkerbouw, vollegrondsgroente, groene ruimte), Lisse (bollen, boomkwekerij) en Randwijk (fruit). Door deze samenwerking kan Unifarm service verlenen door heel Nederland.