akker groente teelt

Voorbeelden experimenten

Door de grote diversiteit aan faciliteiten, inrichting, machines en apparatuur is Unifarm in staat om zeer uiteenlopende experimenten uit te voeren.

Team Kassen en Klimaatruimten:   

 • De bestrijding van de quarantaine bacterie Clavibacter in tomaat.
 • Analyse van de groei en ontwikkeling van planten en niveau van fotosynthese. Identificatie van genen die deze processen controleren bij planten.
 • Effect van licht kwaliteit en licht intensiteit (zonlicht-, diverse LED’s- en SONT-T lampen) op de fotosynthese, morfogenese en ontwikkeling van planten.
 • Genetische variatie in smaak van tomaat.
 • Hydroponics: groei van planten op “zout” water.
 • Toepasbaarheid van LED-verlichting in de tuinbouw.
 • Ziekteresistentie bij banaan (Panama disease).
 • Phenotyping van planten met behulp van geavanceerde camera's en sensoren.

Team Vollegrond:

 • Vergelijking resistentieniveau tegen Phytophthora in nieuw ontwikkelde aardappelrassen.
 • Groenbemesting proeven met diverse raaigrassen voor onderwijs practica.
 • Meerjarige invloed van bemesting op de botanische samenstelling van graslanden.
 • Meerjarige rotatieproeven op rijpaden voor de biologische teelt.
 • Onderzoek naar wormen in de bodem die vanuit wormenhotels worden ingezet.
 • Rotatie groenbemesting proeven.
 • Diversiteitsonderzoek naar kruiden en grassen.
 • Drift onderzoek met diverse innovatieve reducerende spuitdoppen.
Experiment Vollegrond