Nieuws

Kies de aanwezige natuur als vertrekpunt bij projectontwikkeling van woonwijken

article_published_on_label
27 maart 2023

Veel architecten en projectontwikkelaars hebben het liefst een blanco vel waar ze een nieuwe woonwijk op in kunnen tekenen. Dat geeft veel vrijheid en de hoogste opbrengst aan gelden. Een groep bewoners van de Enka nieuwbouwwijk vroeg zich af of dat niet anders kan en of de natuur niet veel meer gespaard en als uitgangspunt genomen kan worden. Deze vraag is opgepakt en uitgewerkt door Wageningen Wetenschapswinkel*.

In het onderzoek hebben zo’n 80 studenten meegewerkt, deels ook uit Amsterdam, Delft en Leiden. Het resultaat is een overzicht van de pluspunten, voorzien van de nodige instructies voor alle betrokkenen bij projectontwikkeling. Die pluspunten betreffen CO2 vastlegging, het voorkomen van hittestress, opvangen van water, het verhogen van biodiversiteit in de gebouwde omgeving en mensen gezonder laten leven.

De instructies gaan onder meer over het mogelijk omkeren van de relatie tussen projectontwikkelaar en wijkbewoner. Laat wijkbewoners zelf kiezen hoe dicht ze de natuur in hun leefomgeving willen hebben en laat de projectontwikkelaar die omgeving voor hen maken. Het product van het onderzoek, de brochure Natuurinclusieve Projectontwikkeling, wordt vanavond aangeboden aan de gemeenteraad van Ede. Het is aan de raad om er iets mee te doen bij het ontwikkelen van de nog braakliggende kazerneterreinen waar zo veel mooie bomen en een rijke natuur aanwezig is.

Aanleiding voor het project

De concrete aanleiding voor het project bestaat uit het kappen van twee monumentale eiken waar nieuwe huizen waren ingetekend in de nieuwe Enka wijk. Bewoners hebben destijds het platform Eiken op de Enka opgericht en keerden zich tegen de kap. De eiken waren niet meer te redden, maar zijn op verzoek van het platform wel binnen het Enka terrein gecompenseerd. Ze vragen zich af of er in het maken van plannen wel voldoende rekening wordt gehouden met natuur. Ondanks het feit dat er tal van voorzieningen worden getroffen in nieuwe wijken voor onder meer vogels en vleermuizen, laat het onderzoek zien dat het aan boord nemen van de aanwezige natuur bij aanvang van een woningbouwproject nog verre van gebruikelijk is. Er zijn vele, vaak platte, redenen waarom dat niet gebeurt. De huidige crisis in de bouw maakt het zinvol en mogelijk om de praktijk om te bouwen naar natuurinclusief, waarbij de ambitie veel hoger kan komen te liggen dan “leuk en aardig”.

De brochure is te downloaden op de site van de Wetenschapswinkel

*De Wetenschapswinkel is er voor burgerinitiatieven met een prangende onderzoeksvraag maar zonder geld.