Publications

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : beschikbaarheid van fosfaat voor het gewas op lange termijn

Ehlert, P.A.I.; Dekker, P.H.M.

Summary

De invoering van het stelsel van gebruiksnormen roept vragen op bij akkerbouwers. Zij maken zich zorgen over mogelijke gevolgen van een verminderd fosfaatgebruik op opbrengst en kwaliteit van gewassen. In dit zevende infoblad van dit project geven we resultaten van veeljarige veldproeven die in 2008 verkregen zijn met akkerbouwgewassen. Na 18 respectievelijk 36 jaar zijn op kleigrond in 2008 de effecten van een bescheiden gebruik van fosfaat op de opbrengst en kwaliteit niet kleiner ten opzichte van behandelingen met hoge fosfaatgiften. Op zandgrond nam in 2008 de opbrengst bij hoge bemesting wel toe ten opzichte van evenwichtsbemesting