Dossier

Kringlooplandbouw

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot 9,5 miljard mensen. Dat betekent dat de wereld dan 70 procent meer voedsel nodig heeft dan we nu produceren. Met kringlooplandbouw is dat mogelijk met het huidige areaal aan landbouwgrond. Essentieel daarbij is het slim verknopen van plantaardige en dierlijke productie tot een integraal landbouwsysteem.

Duurzame efficiëntie in voedselproductie

De Nederlandse landbouw staat bekend om zijn bijzonder efficiënte voedselproductie. Dat geldt zeker voor de afzonderlijke ketens. Maar de efficiëntie van het systeem als geheel kan nog veel beter. Nu gebruiken we voor diervoer onder andere gewassen die mensen ook kunnen consumeren. En dus kostbare landbouwgrond waarop we ook voedsel voor mensen kunnen verbouwen. In een gesloten kringlooplandbouw gaan we de gewassen veel beter in het voedselsysteem benutten.

Voorbeelden van kringlooplandbouw

In de kringlooplandbouw grazen runderen en schapen van het gras en de kruiden op land dat ongeschikt is voor het telen van voedsel, zoals veenweidegebieden. Diervoer wordt gemaakt van delen van voedselgewassen die we nu niet gebruiken. Plantenresten die we tot nu toe als onbruikbaar beschouwen, zoals stro en loof, zijn met behulp van insecten, wormen of paddenstoelen om te zetten in voedingsrijke grondstoffen voor diervoer. Ook reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie kan voor diervoer worden benut. In Nederland gaan we daar heel ver mee.

Reststromen waardevol maken

Landbouwhuisdieren zetten deze reststromen om naar hoogwaardige eiwitrijke voedingsmiddelen: melk, eieren, vlees. En ze produceren mest, een waardevolle bron van organisch materiaal waarmee de bodem weer wordt opgeladen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook het opiniestuk van Martin Scholten over de rol van de veehouderij in de Kringlooplandbouw.