Actievoorwaarden ontwerpwedstrijd 2019

1. De wedstrijd is geschikt voor de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Alleen inzendingen van deze groepen maken kans op de prijzen. De uiterste inleverdatum is 19 maart 2019 – 10:00 uur.

2. De voorinschrijving voor de ontwerpwedstrijd dient uiterlijk 20 februari 2019 bij het Wetenschapsknooppunt Wageningen University binnen te zijn.

3. Wanneer je deelneemt aan de ontwerpwedstrijd wordt verwacht dat je woensdag 3 april 2019 aanwezig bent bij de finale.

4. Een groepje moet uit minimaal 4 personen bestaan. Per klas kan maximaal één ontwerp worden ingezonden. Heeft een klas meerdere ontwerpen, dan kiezen zijzelf de beste uit voor inzending.

5. De inzendingen kunnen alleen digitaal ingediend worden via het e-mailadres wetenschapsknooppunt@wur.nl. Geef in een Word-document kort en bondig een beeld van het plan van aanpak en het resultaat (inleiding en conclusie met foto’s en filmpjes van het ontwerp).
Inzendingen die na 19 maart 2019 binnen komen worden niet meegenomen in de selectie.

6. De groepjes met de vijf beste en meest vernieuwende ontwerpen worden uitgenodigd voor de finale op de Campus van Wageningen University. Daar presenteren en verdedigen zij hun ontwerp tegenover een jury van deskundigen. De finale is op woensdagmiddag 3 april 2019. Per inzending kunnen maximaal 4 kinderen en 1 begeleider afgevaardigd worden.

7. De vijf finalisten worden uiterlijk 27 maart 2019 per e-mail bekend gemaakt aan alle inzenders. Het bericht wordt gestuurd naar het e-mailadres dat op het inschrijfformulier is opgegeven. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

8. De overige deelnemers van inzendingen worden óók bij de finale verwacht en vormen de publieksjury. Ook zij komen met maximaal 4 kinderen en 1 begeleider per inzending. Leg 3 april 2019 dus altijd vast in de agenda als je meedoet.

9. De jury van de ontwerpwedstrijd kiest de winnaars op basis van de volgende aspecten: orginaliteit, hoe innovatief het ontwerp is, werkwijze/aanpak, presentatie van het ontwerp, uitvoerbaarheid van het idee en compleetheid van de inzending.

10. De inzendingen die een prijs winnen, worden gepubliceerd op www.wur.nl/wkwu. Bij ieder gepubliceerd idee zijn de naam en plaats van de school en de klas zichtbaar. De winnende scholen gaan akkoord met publicatie van het idee, klas- en naamsvermelding en vermelding van de plaats van de school in uitingen van het Wetenschapsknooppunt. Dit gebeurt door vermelding op onze website www.wur.nl/wkwu en via persberichtgeving.

11. De finale van de ontwerpwedstrijd wordt opgenomen en uitgezonden via WURtv. Er zullen ook foto's gemaakt worden. Wanneer je aanwezig bent bij de finale ga je akkoord dat je in beeld komt. Beeldmateriaal wordt alleen voor communicatiedoeleinden behorend bij het Wetenschapsknooppunt Wageningen University gebruikt. Alles over de WUR en de privacywetgeving vind je hier.

12. De prijzen worden tijdens de finale uitgereikt aan de winnaars. Op de website wordt vermeld wat de prijzen zijn.

13. Het team Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen, wanneer de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie heeft opgegeven of op enigerwijze de wetgeving heeft overtreden, de deelnemer uit te sluiten, op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen.

14. Het team Wetenschapsknooppunt behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de wedstrijd stop te zetten of te wijzigen.

15.  Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.

Vastgesteld op 14 november 2018