Batchcontroles en toezicht private laboratoria

Toezicht private laboratoria en batchcontroles

Wageningen Bioveterinary Research houdt toezicht op private laboratoria in het kader van wettelijke regelingen of overeenkomsten met private partijen. Er worden daarbij zowel eisen gesteld aan de private laboratoria als aan de testkits die ze gebruiken (toelating en batchcontroles).

Toezichtmiddelen die daarbij gebruikt worden, kunnen verschillend zijn en zijn vastgelegd in de regeling of overeenkomst die aan het toezicht ten grondslag ligt. Meer informatie over de verschillende regelingen en overeenkomsten vindt u op de onderstaande pagina’s.

Voert u als privaat laboratorium testen uit in het kader van meerdere regelingen of overeenkomsten, dan dient u te voldoen aan alle hierop van toepassing zijnde eisen. Hetzelfde geldt voor testproducenten voor toelating en batchcontroles van de testen beschreven in de regeling of overeenkomst.