Rol Wageningen Bioveterinary Research bij vogelgriep onderzoek

De rol van Wageningen Bioveterinary Research in het onderzoek rond vogelgriep

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is hét instituut dat onderzoek uitvoert naar aviaire influenza, ook bekend als vogelgriep. WBVR test zowel materiaal van pluimvee van bedrijven uit het monitoringsprogramma, als materiaal afkomstig van bedrijven waar een vermoeden van besmetting van vogelgriep is. Ook onderzoekt WBVR dode, wilde
(water)vogels.

Dode wilde vogels

Deze vogels worden vaak door particulieren aangemeld en opgehaald door de GD en AID. Dit gebeurt op verzoek van de overheid om uit te sluiten dat de vogels zijn gestorven als gevolg van aviaire influenza. Het doel is om hiermee de ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen om vervolgens het in de omgeving gehouden pluimvee extra te controleren.

De gezondheid van dier en mens

Het doel is zo vroeg mogelijk infecties op te sporen en pluimvee, in de omgeving van een infectiebron, extra te controleren. Naast de laboratoriumtesten adviseert WBVR over bestrijdingsstrategie├źn, risico-inschattingen met epidemiologische modellen en stelt risicoanalyses op. Dit is noodzakelijk om maatregelen te kunnen nemen t├ęgen de vogelgriep. Tevens doen wij continue onderzoek naar vaccinontwikkeling en toedieningsmethoden van vaccins.

Vogelgriep in beeld

Vogelgriep in beeld

Onderzoek naar de herkomst van vogelgriep

Wageningen Bioveterinary Research onderzoekt de herkomst van vogelgriep, door genetische analyse van nieuwe virussen die worden aangetroffen in Nederland. Ook voeren onze onderzoekers genetische analyses uit om te onderzoeken of de virussen op pluimveebedrijven op elkaar lijken. Dit maakt duidelijk of er aanwijzingen zijn voor bedrijf-naar-bedrijf transmissie, of dat het waarschijnlijker is dat het gaat over afzonderlijke introducties van het virus op pluimveebedrijven door wilde vogels.

Daarnaast onderzoekt WBVR de introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven (verschillen tussen bedrijfstypen, risicofactoren als ligging t.o.v. waterwegen en natuurgebieden met watervogels), welke wilde vogels spelen een rol bij de introductie van vogelgriepvirussen naar Nederland, en hoe komt het virus vanuit een gecontamineerde omgeving binnen in de pluimveestal.

Omdat uitloopbedrijven een groter risico lopen op introductie van vogelgriepvirussen onderzoeken we ook: welke wilde (water)vogels bezoeken de uitloop, op welk tijdstip van de dag, in welke tijd van het jaar en is er direct contact tussen kippen en wilde (water)vogels. Er worden nieuwe methoden getest om wilde (water)vogels uit de uitloop te weren, bijvoorbeeld met een laser.