Biobased chemicals for water treatment

Biobased chemicalien voor waterbehandeling

Voor waterbehandeling worden meestal nog petrochemische chemicaliën gebruikt, die giftig en niet goed afbreekbaar zijn. Daar komt bij dat ze moeilijk uit het water te verwijderen zijn: als ze via het oppervlaktewater in het milieu terechtkomen, kunnen ze aanzienlijke schade veroorzaken. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt hoogwaardige, milieuvriendelijke en natuurlijke chemicaliën die hun werk minstens even goed doen als petrochemische middelen. Onze inzet is dat deze middelen kosteneffectief te gebruiken zijn.

Milieuvriendelijke waterbehandeling

Industriële bedrijven, zoals voedingsmiddelenbedrijven, gebruiken grote hoeveelheden water voor hun productie, verwarming en koeling. Om dit water zonder ongewenste neveneffecten te kunnen gebruiken, worden chemicaliën toegevoegd. Denk aan zinkverbindingen, polyacrylaten, fosfonaten, fosfaten, polyacrylamiden en alkoxylaten. Dit soort chemicaliën voorkomen corrosie, kalkafzettingen en vervuilingen in het watersysteem. Om te voorkomen dat micro-organismen kunnen groeien, worden vaak ook grote hoeveelheden biociden gebruikt. Aan het gebruik van al deze stoffen kleven grote bezwaren: ze zijn toxisch, meestal niet afbreekbaar en bovendien zeer lastig uit het water te verwijderen. Omdat ze flinke milieuschade kunnen veroorzaken, zoeken bedrijven duurzame, milieuvriendelijke alternatieven. Deze moeten dan wel minstens even goed werken én kosten efficiënt inzetbaar zijn.

Hoogwaardige chemicaliën uit biomassa

Wageningen Food & Biobased Research heeft veel ervaring met de ontwikkeling van bio-afbreekbare en duurzame stoffen die corrosie remmen, vervuiling verwijderen en de groei van micro-organismen voorkomen. We gebruiken verschillende typen rest- en zijstromen van biomassa als grondstof voor deze chemicaliën. Bouwstenen uit deze biomassa zetten we om in waardevolle en veilige bio-afbreekbare chemicaliën die hun werk minstens even goed doen als de conventionele chemische stoffen. Belanden de biobased chemicaliën in het oppervlaktewater, dan veroorzaken ze geen milieuschade. Met de vervanging van stoffen uit fossiele bron door biobased verbindingen, wordt bijgedragen aan de transitie naar een circulaire en biobased economie en daarmee aan de reductie van CO2-emissies en klimaatverandering. Bijkomend voordeel is dat de werking van middelen op basis van natuurstoffen beter kan zijn en er daardoor minder onderhoud benodigd is in de waterinstallaties. We hebben ook veel kennis in huis voor de elektrochemische productie van milieuvriendelijke biocidereactanten die de groei van micro-organismen belemmeren.  

Van vaatwasproducten tot biobased flocculanten

In eerdere projecten hebben we laten zien dat het technisch mogelijk is om vaatwasproducten hun werk te laten doen door petrochemische polyacrylaten te vervangen door biobased alternatieven. Deze inzichten gebruiken we om de werking van waterbehandelingsproducten verder te verbeteren en deze producten bovendien duurzamer te maken. Daarnaast werken we samen met producenten en eindgebruikers aan projecten om synthetische flocculanten te vervangen door natuurlijke polymeren. Deze polymeren weten schadelijke stoffen effectief te binden, waardoor ze makkelijker uit het water te verwijderen zijn.

Meer informatie

Op zoek naar effectieve biobased chemicaliën voor waterbehandeling? Samen met u brengen we graag in kaart wat de mogelijke oplossingen voor uw bedrijf zijn.