Nieuws

Langetermijnverwachting geitenmelk 58 euro

Gepubliceerd op
2 juni 2020

De gemiddelde melkprijs tot 2030 wordt naar schatting 58 euro per 100 kg geitenmelk. Bij een productieniveau van 1.100 kg komt het verwachte saldo, volgens het deskundigenpanel, daarmee op € 288 per geit per jaar. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz).

Melkprijs

De gemiddelde melkprijs tot en met 2030 wordt ingeschat op € 58,00 per 100 kg melk (excl. BTW). Deze prognose is gebaseerd op de door het deskundigenpanel verwachte prijsontwikkeling. Op basis van hun verwachtingen en het 10-jaars historisch gemiddelde wordt de melkprijs met 2 euro per 100 kg verhoogd. Het panel bestaat uit deskundigen van banken, LTO, accountantsbureaus, RVO en WUR.

Saldo afhankelijk van productieniveau

Een rendabele veehouderij is afhankelijk van een voldoende marge tussen opbrengsten en kosten. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen dus een belangrijke rol. Bij een gemiddelde melkproductie van 1.100 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo € 288 per geit per jaar. Daarnaast zijn er saldoberekeningen voor 900 en 1.300 kg melk per jaar. Het verschil in saldo tussen 900 en 1.300 kg melk bedraagt meer dan € 4,00 per 100 kg melk. Het grootste verschil zit daarbij in de voerkosten.

KWIN-veehouderij

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2020-2021’, een uitgave van Wageningen Livestock Research. De complete saldoberekening met uitgangspunten worden in dit boek weergegeven. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de rekentool, waarmee u zelf bedrijfsspecifieke saldo’s voor elk productie- en prijsniveau kunt berekenen. Ga hiervoor naar www.kwin.nl.