Project

UNDINE: Inzicht in de invloed van door de mens gemaakte structuren

In UNDINE zal aan de hand van bestaande gegevens van onderzoek in offshore windparken, olie en gas platforms en andere kunstmatige structuren in de Noordzee, onderzocht worden wat het effect van deze kunstriffen is op de benthische biodiversiteit in de zandbodem.

Photo: © Udo van Dongen

Lees meer in de Engelstalige versie: UNDINE - Understanding the influence of man-made structures