Klimaatslimme landbouw

Dossier

Klimaatslimme landbouw

Landbouw veroorzaakt veel uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd is klimaatverandering een bedreiging voor de wereldwijde voedselproductie, terwijl door bevolkingsgroei en hogere inkomens de vraag naar voedsel stijgt. Klimaatslimme landbouw heeft als doel om aan deze vraag te voldoen door middel van continue feedback tussen praktijk en wetenschap een win-win situatie te realiseren waarbij klimaat-, landbouw-, en voedselzekerheidsdoelen gehaald worden. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen van voedselproductiemethoden en gewassen die zijn aangepast aan de veranderende klimatologische omstandigheden en de impact van de landbouw verminderen.

Klimaatslimme landbouw, ofwel 'Climate-Smart Agriculture', is door Nederland op de wereldwijde politieke agenda geplaatst bij de VN-top in New York op 23 september 2014. In 2011 werd er op initiatief van Wageningen University & Research al een wetenschappelijke alliantie gesmeed rond Climate-Smart Agriculture. Ook politiek wordt het idee nu dus breed gedragen om de voedselproductie fors te verhogen en tegelijk het verbruik van grondstoffen daarbij flink te verminderen. De door Nederland gepresenteerde plannen zijn inmiddels door 75 landen omarmd.

Nederland en klimaatslimme landbouw

Nederland kan, met Wageningen University & Research voorop, een sleutelrol spelen in de vorming van een plan om ook in de toekomst de wereldbevolking op een milieuvriendelijke manier van voldoende gezond voedsel te voorzien. In Nederland wordt namelijk op heel hoog niveau kennis ontwikkeld over landbouw (en ook over klimaatslimme landbouw). De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, zoals in de topsectoren geschiedt, biedt de basis om de leidende rol van Nederland verder uit te bouwen op het gebied van Climate-Smart Agriculture.

Sinds in 2011 het statement Climate-Smart Agriculture - Science for Action werd uitgebracht, heeft Wageningen University & Research met enkele grote organisaties uit de hele wereld het onderwerp klimaatslimme landbouw stevig op de wetenschappelijke agenda gezet.

Nieuws over klimaatslimme landbouw

Projecten over klimaatslimme landbouw

Meer over

Verzilting

Verwoestijning

Methaanuitstoot in de landbouw