Project

Ontwikkeling van NL scenario's voor blootstelling van omwonenden

Blootstelling van omwonenden is een belangrijk onderdeel van de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Hieraan is in de afgelopen decennia relatief weinig aandacht besteed in het kader van de NL toelating van deze middelen. Deze risico's krijgen relatief veel aandacht in het publieke debat en de tweede kamer (na een Zembla-uitzending die veel commotie veroorzaakte in 2011, zegde de toenmalige stas (Bleeker) toe dat er een risicobeoordeling voor omwonenden ging komen in overleg met de andere lidstaten).

Blootstelling van omwonenden

In 2015 is in NL het OBO project gestart, waarin gekeken wordt naar het vaststellen van de blootstelling van omwonenden in eerste instantie bij neerwaartse bespuitingen. Voor de interpretatie van de resultaten van het OBO project (en voor de eventuele latere ontwikkeling van een nationale methodiek) is het nuttig om het blootstellingsdoel voor omwonenden in Nederland gedetailleerd te specificeren.  

Doelstelling

Doel is om een notitie te schrijven die het blootstellingsdoel voor omwonenden in Nederland in detail specificeert; een deel van deze specificatie zit in het beleidsdomein; voor dit deel zal deze notitie een aantal opties aangeven waaruit het beleid kan kiezen.

Publicaties