Project

De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa

Toepassing van de schimmeltechniek is niet alleen van belang voor de veevoeding in derdewereld landen, maar in de toekomst zeker ook voor Europa. De schimmeltechniek, met exact dezelfde procedures, kan ook gebruikt worden om biobrandstoffen (methaan, ethanol) te produceren uit biomassa. De chemische industrie zoekt alternatieven voor zetmeel als basis, en kan overschakelen naar door schimmels ontsloten biomassa. De schimmeltechniek heeft zijn waarde reeds bewezen op laboratoriumschaal. De techniek moet nu opgeschaald worden om in de praktijk te kunnen worden gebruikt. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan om de schimmeltechniek op te schalen naar praktijkschaal in een derdewereld land (lowtech, Vietnam) en in Nederland (hightech) in samenwerking met gespecialiseerde industrie.

Witrotschimmels hebben de eigenschap dat ze selectief lignine afbreken. Door deze schimmels wordt biomassa ontsloten en kan het cellulose en hemicellulose in de celwanden makkelijk afgebroken worden, bv in de pens van herkauwers. Proeven op laboratoriumschaal hebben reeds de potentie van de schimmeltechniek aangetoond. Echter, de techniek moet geschikt worden gemaakt om op praktijkschaal ingezet te kunnen worden, in derdewereld landen, maar ook in Nederland.

Publicaties