Project

KvM 2017-4 Kenya-Netherlands Green Deal

In Eastern Africa there is a need to increase harvest. Integrated Soil Fertility Management is one of the key issues. A comprehensive view of agro-technical, market and policy aspects of fertilizers driven sustainable agricultural intensification is needed. Knowledge driven intensive location-specific fertilizer and water management are the basis to increase harvest.

Haalbaarheidsstudie

Deze haalbaarheidsstudie is bedoeld om een inzicht te krijgen hoe door effectief gebruik van meststoffen de oogsten in Kenia kunnen worden verbeterd. Het gaat daarbij niet alleen om agro-technische aspecten, maar ook om marktperspectieven en politieke-bestuurlijke aspecten. Op basis van een case studie zal een voorstel worden plan worden opgesteld om geintegreerd gebruik van meststoffen te bevorderen.

Publicaties