Project

Monitoring Circulariteit Agro-reststromen

Het kabinet heeft de ambitie om in 2050 een circulaire economie te realiseren. In een circulaire economie worden grondstoffen efficiënter ingezet en worden producten langer in het systeem vastgehouden doordat ze vaker worden hergebruikt. Dat draagt bij aan het verminderen van vervuiling, efficiëntere benutting van land, water, grondstoffen en energie en voorkomt de uitputting van eindige grondstoffen zoals het voor de landbouw essentiële fosfaat. In de landbouw, (voedsel)verwerkende industrieën en bij consumptie ontstaan veel reststromen die weer een toepassing hebben in de economie. Veel van die toepassingen zijn echter niet de meest efficiënte, er kan meer uit deze grondstoffen gehaald worden. Dit bespaart de inzet van virgin grondstoffen en daarmee belasting van het milieu.

In 2030 moeten kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen op een zo laag mogelijk schaalniveau zijn gesloten, regionaal, nationaal of internationaal. Om deze doelstelling te halen is het met name nodig reststromen uit de agro-keten circulairder in te zetten. Denk hierbij aan gewasresten, voedselresten, procesafval, mest en ook GFT. De vorderingen in het circulairder inzetten van deze residuen moet gemonitord worden om te weten of het doel dichterbij komt.

In het onderzoek zal een monitoringssysteem worden opgezet die zich richt op het monitoren op de efficiƫntie van de inzet van componenten van biomassa (vezels, eiwit, suikers, vet, nutriƫnten, ect.). Hiervoor zal er inzicht nodig zijn in de samenstelling van de stomen de afzet van de stromen en de circulariteit van de inzet van deze stomen voor bepaalde toepassingen. Het identificeren van de juiste databronnen is hierbij een van de uitdagingen.

Publicaties