Allergie - een ernstig probleem

Allergie Consortium Wageningen

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de krachten gebundeld in het Allergie Consortium Wageningen en richten zich op allergiepreventie. "Voorkomen is beter dan genezen", vindt Wageningen University & Research.

Uitgelicht

Allergie

In de westerse samenleving neemt allergie in ernst en omvang snel toe. Veel onderzoek en activiteiten rond de bestrijding van allergie zijn van medisch-therapeutische aard. Aan preventie wordt minder aandacht besteed en bovendien is die aandacht vaak versnipperd. Allergie is een complex probleem waaraan een veelheid van oorzaken ten grondslag ligt en waarvoor een enkelvoudige oplossing niet te vinden is. Juist op die terreinen waar de oorzaken liggen en oplossingen gevonden kunnen worden om allergie zo goed mogelijk te voorkomen, is Wageningen University & Research zeer actief: leefomgeving, voeding en de sociale omgeving van de mens,maatschappij.

Meer over Allergie