Project

Marine Systems Approaches for Biodiversity Resilience and Ecosystem Sustainablity (Marine SABRES)

Het primaire doel van Marine SABRES is de ontwikkeling van een risicobeoordeling van cumulatieve effecten van menselijk gebruik als onderdeel van een integraal afwegingskader voor het menselijk medegebruik binnen de draagkracht van het mariene ecosysteem. De ontwikkelde methodes moeten bruikbaar zijn voor alle EU-wateren met voor Nederland een focus op het Waddenzee- ecosysteem. Dit afwegingskader is specifiek bedoeld voor ecosysteem-gericht beheer van alle menselijke activiteiten en hun drukfactoren in relatie tot biodiversiteit doelstellingen en het behoud van de levering van ecosysteem diensten.

Het primaire doel van Marine SABRES is de ontwikkeling van een risicobeoordeling van cumulatieve effecten van menselijk gebruik als onderdeel van een integraal afwegingskader voor het menselijk medegebruik binnen de draagkracht van het mariene ecosysteem. De ontwikkelde methodes moeten bruikbaar zijn voor alle EU wateren met voor NL een focus op het Waddenzee ecosysteem. Dit afwegingskader is specifiek bedoeld voor ecosysteem-gericht beheer van alle menselijke activiteiten en hun drukfactoren in relatie tot biodiversiteit doelstellingen en het behoud van de levering van ecosysteem diensten.

Dit integraal afwegingskader is met name bedoeld voor beleidsadvisering en ecosysteem-gericht beheer met de nadruk op het beschermen van biodiversiteit en het behoud van mariene veerkracht en de levering van ecosysteem diensten.

De basis voor dit afwegingskader is een risicobeoordeling van cumulatieve effecten van menselijk gebruik. Dit betekent dat de volgende twee prioriteiten direct geadresseerd worden door dit project:

  • Ontwikkeling van risicobeoordeling van cumulatieve effecten van menselijk gebruik;
  • Ontwikkeling van een integraal afwegingskader voor inpassing van menselijke ingrepen en activiteiten binnen de grenzen van de draagkracht van het Noordzee ecosysteem.

Het project kan ook indirect bijdragen aan

  • kennisontwikkeling over de systeemeffecten van een grote uitrol van wind op zee;
  • stimuleren van natuurontwikkeling bij aanleg offshore installaties;
  • pilots rond meervoudig ruimtegebruik;
  • kennisontwikkeling over de technische en ecologische kosten en baten van waterstofopslag door prioritering van de systeemeffecten en ecologische kosten om zo richting te geven aan de benodigde kennisontwikkeling.

Omdat de resultaten van deze kennisontwikkeling vervolgens weer gebruikt kunnen worden om de risicobeoordeling van cumulatieve effecten te verbeteren en daarmee weer de bruikbaarheid van het afwegingskader ontstaat ook meerwaarde door de toepasbaarheid van die kennisontwikkeling.

Publicaties