Vergelijk Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning met andere opleidingen

Vergelijking van de opleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning met andere opleidingen in Wageningen of met opleidingen bij andere instellingen.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

BSc Bos- en Natuurbeheer

Je leert hoe belangrijk de natuur is voor de maatschappij. Je verdiept je in de ecologische processen van natuurgebieden over de hele wereld inclusief de rol van dieren, bossen, andere vegetaties en het landschap. Maar je houdt je ook bezig met de meer maatschappelijke aspecten van natuur zoals beleid, de economie en hoe de mensen de natuur beleven.

BSc Internationaal Land- and Water Management

Je krijgt kennis van landbouw, ontwikkeling en bodemen waterbeheer. Daarmee zorg je voor een efficiënt gebruik en eerlijkere verdeling van land en water, in internationale context. En dat is belangrijk, juist omdat onze natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden.

BSc Communicatie en Life Sciences

Sla een brug tussen wetenschap en samenleving en begeleid onderhandelingen over ruimtegebruik, natuur, milieu, water en gezondheid. Je leert over effectieve communicatiestrategieën, media en voorwaarden om effectieve boodschappen te ontwikkelen.

BSc Economie en Beleid

Combineer economische kennis met beleid en toegepaste natuurwetenschappen. Je richt je op uitdagende thema’s als energie, internationale handel, klimaatverandering en de groene ruimte.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

De BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan Wageningen University & Research heeft raakvlakken met de opleidingen Bouwkunde en Sociale Geografie en Planologie.

Bouwkunde

De TU’s in Delft en Eindhoven bieden de BSc Bouwkunde. Deze studies richten zich voornamelijk op stedelijke bouwconstructies. In Wageningen houd je je met name bezig met de groene ruimte van grootstedelijke gebieden in binnen- en buitenland.

Een studie Technische Planologie kun je volgen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Deze opleiding richt zich op de ruimtelijke planning van technische ingrepen zoals (spoor)wegen, vliegvelden en waterbeheer.

Sociale Geografie en Planologie

De Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen bieden de Bachelor Sociale Geografie en Planologie aan. Beide opleidingen hebben een theoretische insteek, terwijl je in Wageningen vooral ruimtelijk aan de slag gaat. In je eerste jaar maak je al ontwerpen, met je potlood achter de tekentafel of met geavanceerde software achter je pc. In Wageningen visualiseer je de vormgeving van het landschap, ontwikkel je planstrategieën of ga je in gesprek over de wensen en ideeën van bewoners en gebruikers.

Die combinatie is uniek in Nederland. Bovendien maak je in Wageningen gebruik van zowel sociale wetenschappen als omgevingswetenschappen. Deze vakken heb je nodig om de ontwerpstappen of planvoorstellen die je maakt wetenschappelijk te verantwoorden.

Tuin- en Landschapsinrichting

Ten slotte heeft de BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning raakvlakken met de Bachelor Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Deze opleiding richt zich meer op het ontwerp van tuinen en parken. In Wageningen werk je aan ruimtelijke oplossingen voor een hele regio.