Dossier

Living lab over gedragsverandering

Gedragsverandering van consumenten of producenten is de sleutel tot veel grote vraagstukken in de wereld – van gezonde en voldoende voeding tot klimaatverandering. Het WUR living lab over gedragsverandering investeert in nieuwe manieren om gedrag te begrijpen en te veranderen.