Project

Kweekvlees, energie-efficiency van het productieproces

Er is nog weinig academisch onderzoek naar de productie van kweekvlees, en het onderzoek is primair bij de 2 Nederlandse bedrijven die werken aan ontwikkeling van kweekvlees. Daarnaast zijn er veel misverstanden rondom kweekvlees (ook binnen de WUR), bijvoorbeeld dat er kalfsserum nodig is voor de productie (wat duurzaamheid in de weg zou staan). De vraag of de productie van kweekvlees duurzaam kan worden is om die reden zeer relevant.De vraag is: hoe duurzaam is productie van kweekvlees nu en kan dit verbeterd worden in de toekomst?

De perceptie van kweekvlees is breed verspreid. Volgens sommige actoren is het een duurzaam alternatief voor klassiek geproduceerd vlees uit de vee-industrie en kan het dé oplossing zijn voor het klimaatprobleem. Andere bronnen zeggen juist dat de duurzaamheid van kweekvlees geen gegeven is. Vanwege deze tweestrijdigheid in informatie op het gebied van duurzaamheid is het lastig voor LNV om hier een duidelijke positie voor te bepalen voor beleidsvorming. Het project richt zich op de vraag hoe duurzaam de huidige productie van kweekvlees is en hoe dit verbeterd kan worden in de toekomst.

Publicaties