Faciliteit

WOT Natuur & Milieu

De WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor een deskundige en betrouwbare uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken op het beleidsterrein Natuur & Milieu. Deze taken worden uitgevoerd voor en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).