Soyabonen

Proteins for Life

Het is tijd voor een revolutie in de productie en consumptie van eiwit. De wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar hoogwaardig eiwit. Het aanbod is onevenwichtig verdeeld in de wereld, wat leidt tot zowel overconsumptie als ondervoeding. De landbouw veroorzaakt een grote uitstoot van broeikasgassen en de productie van voedingsmiddelen kan efficiënter in termen van energie, water en grondstoffen. Deze problemen kunnen we oplossen door meer duurzame bronnen zoals peulvruchten, aquatische gewassen en insecten in te zetten. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt baanbrekende kennis en technologieën die een eiwittransitie op grote schaal binnen handbereik brengen.

Lees meer

Eiwittransitie

Een wereld gebouwd op duurzame voedselsystemen, waarin iedere bewoner voldoende hoogwaardig eiwit op zijn bord krijgt. Dat is de visie van Wageningse onderzoekers die met het onderzoeksprogramma Proteins for life tot uiting wordt gebracht. Een ambitie die alleen verwezenlijkt wordt als in westerse landen een omslag plaatsvindt naar een consumptiepatroon met meer plantaardige dan dierlijke eiwitten, en in ontwikkelingslanden de kwaliteit van de voeding verbetert. Als het aan Wageningen Food & Biobased Research ligt, kunnen consumenten over tien jaar kiezen uit een divers aanbod van eiwitbronnen: zowel dierlijk als plantaardig, en met zowel insecten als micro-organismen. Bedrijven beschikken dan over de kennis en technologieën om aantrekkelijke vlees- en zuivelalternatieven te ontwikkelen die zich qua textuur, smaak en voedingswaarde kunnen meten aan vlees, maar vele malen duurzamer zijn.

Eiwittransitie in de praktijk

Van een sappige vleesvervanger met een minimale CO2-voetafdruk tot een smaakvolle en voedzame algen-shake: voor eiwitleveranciers en voedingsmiddelenfabrikanten liggen er volop kansen om nieuwe eiwitten op te nemen hun productportfolio en deze te vertalen naar nieuwe en betere producten. Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt hen met advies op maat, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en technologieën, en jarenlange ervaring in disciplines die nauw met elkaar verbonden zijn.

Wij zijn wereldleider in het ontwerpen van duurzame waardeketens en het optimaliseren van productieprocessen. Onze experts geven bedrijven inzicht in de functionaliteit van eiwitten en helpen hen deze te optimaliseren. Ook ondersteunen zij hen bij het ontwikkelen van eiwitrijke producten met wetenschappelijk onderbouwde gezondheidseffecten. Tot slot staan wij aan het roer van wereldwijde kennisontwikkeling gericht op een kwantitatief begrip van de duurzaamheid van eiwitten en de motivatie van consumenten om voor plantaardig te kiezen.

Werken aan oplossingen

Binnen dit onderzoeksprogramma werken we onder andere aan onderstaande oplossingen.