Nutrition and health

Voeding voor Optimale Gezondheid

Wat je eet, heeft impact op je gezondheid. Maar welke stoffen in onze voeding dragen bij aan welke effect? Geldt dit voor iedereen of alleen voor specifieke groepen? En wat kan consumenten helpen om gezonde, duurzame voedingskeuzes te maken?

Wageningen Food & Biobased Research heeft de kennis en expertise in huis om producten te ontwikkelen met een positief effect op de gezondheid; om de gezonde, duurzame voedselkeuzes makkelijk te maken en om voeding op maat te ontwikkelen die bijdraagt aan een gezonder leven met minder kans op ziekte.

Lees meer

Voeding op maat

Een gepersonaliseerd boodschappenlijstje met eiwitverrijkte producten voor ouderen. Een bestaand recept vertaalt naar een gepersonaliseerd recept voor mensen met voedselallergie. Als het aan Wageningen Food & Biobased Research ligt, is ‘voeding op maat’ binnen vijf jaar de gewoonste zaak van de wereld. Jong of oud, gezond of ziek: steeds meer mensen hebben behoefte aan betrouwbaar, wetenschappelijk onderbouwd advies; en dan liefst advies dat aansluit bij hun gezondheid, persoonlijkheid en sociale omgeving. De drempel om gezond te (blijven) eten wordt zo immers een stuk lager. De opkomst van wearables en artificial intelligence biedt volop mogelijkheden voor toepassing op grote schaal. Doelgroepspecifieke en gepersonaliseerde voeding zijn een goede aanvulling op generieke gezondheidscampagnes en kunnen de omslag naar een gezonde leefstijl in een stroomversnelling brengen.

Wetenschappelijk onderbouwd

Wageningen Food & Biobased Research geeft advies op basis van de
meest recente wetenschappelijke inzichten en zet haar netwerk in om innovaties naar de markt te brengen. Wageningse experts hebben veel kennis over voedselkeuze en eetgedrag van speciale groepen consumenten - ouderen, maar ook mensen met chronische darmklachten of voedselallergie en kinderen. Ook naar de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen(ingrediënten) – zowel voor doelgroepen als individuen – hebben zij veel onderzoek gedaan. Daarnaast is er kennis beschikbaar over de interpretatie van digitale voedingsgegevens en hoe voedingswetenschappelijke kennis vertaald kan worden naar advies op maat. Wij werken ook aan nieuwe methoden om gezondheid te meten en aan baanbrekende technieken als 3D printing. Voeding op maat kan daarmee ter plekke geproduceerd worden, bijvoorbeeld in de supermarkt, een restaurant, of thuis bij de consument.

Werken aan oplossingen

Binnen dit onderzoeksprogramma werken we onder andere aan onderstaande oplossingen.