Veilige en duurzame vervangers voor zeer zorgwekkende stoffen

Veilige en Duurzame Vervangers voor Zeer Zorgwekkende Stoffen

De vraag naar veilige, biobased en biologisch afbreekbare alternatieven voor zeer zorgwekkende stoffen stijgt snel. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt volwaardige alternatieven op basis van biomassa, die onschadelijk zijn voor mens en milieu.

De maatschappij en de industrie willen veilige alternatieven voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS). Eindgebruikers vragen om stoffen zonder risico’s voor mens en omgeving en de EU dringt het gebruik van ZZS sterk terug. Voorbeelden van ZZS zijn perfluoralkylstoffen (PFAS), gehalogeneerde vlamvertragers, weekmakers op ftalaatbasis, specifieke organische oplosmiddelen zoals N-methylpyrrolidon (NMP), bis-fenol-A in verschillende toepassingen en microplastics in cosmetica.

Nieuwe groene routes

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt samen met industriële partners alternatieve chemicaliën voor ZZS die duurzaam te produceren zijn uit biomassa en diesafe by designzijn. Met onze kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten ontwikkelen we hiervoor nieuwe, groene routes. Hiermee bieden we bedrijven zeer interessante opties om ZZS te vervangen. We zijn actief in synthese, chemische karakterisering en evaluatie van alternatieve chemicaliën. Daarbij screenen we niet alleen de technische functionaliteiten, maar brengen we in een vroeg stadium ook potentiële schadelijke effecten in kaart. Dit laatste doen we samen met derden of andere instituten binnen Wageningen University & Research.

Van isocyanaat- en ftalaatvrije systemen tot alternatieven voor PFAS en titaniumdioxide (TiO2) pigmenten

In diverse projecten ontwikkelen we technologieën voor duurzame chemicaliën die veilig zijn voor producenten, werknemers en consumenten:

  • In de projecten MAGIC , Biofirst en DREAMS ontwikkelen we isocyanaatvrije veilige tweecomponentenharsen voor elastische railbevestigingssystemen. De ambitie is om de fossiele polyurethaan gebaseerde systemen te vervangen door biobased systemen met ongevaarlijke componenten. Het door de EU gefinancierde (BioBased Industries) ‘CHAMPION’-project heeft tot doel nieuwe technologieën te ontwikkelen voor een verscheidenheid aan harsen en coatings, waardoor deze producten gemakkelijker recyclebaar en biologisch afbreekbaar worden.
  • In Biobased Plasticisers from agricultural (side) streams werken we aan biobased alternatieven voor ftalaat-weekmakers in producten als PVC, afdichtingsmiddelen en cosmetica zoals nagellak.
  • In het project ‘Renewable Pigments Based on Carbohydrates and Agro Residues’ ontwikkelen we – in nauwe samenwerking met Wageningen Universiteit – hernieuwbare “fotonische pigmenten” als alternatief voor titaandioxide (vermoedelijk kankerverwekkend in bepaalde poedersoorten). Titaandioxide is het meest gebruikte witte pigment in producten zoals verven, coatings, papier en HPC-producten.
  • In het project Safe and Sustainable by Design’', gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), worden tools ontwikkeld die helpen om alternatieven te selecteren, bijvoorbeeld voor PFAS, gebaseerd op de gewenste en benodigde essentiële functies in een bepaalde toepassing.

Snelle omslag mogelijk

Er zijn veel opties beschikbaar om de lange lijst ZZS te vervangen door veilige, biobased en biologisch afbreekbare alternatieven. Samen met Wageningen Food & Biobased Research is een snelle omslag mogelijk.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek. We bespreken graag de mogelijkheden met u.