Radioactiviteit

Radioactieve stoffen

Radioactieve stoffen kunnen als gevolg van een stralingsongeval in voedsel, diervoeders en het milieu terecht komen. In dit verband doet Wageningen Food Safety Research radiochemische analyses en controleert op mogelijke besmettingen. Dit doen wij ook voor het bedrijfsleven bijvoorbeeld in het kader van exportcertificering of controle van grondstoffen.

Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voeding

Sinds 1965 wordt in Nederland gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactiviteit in onder andere melk, gras en water. Dit gebeurt deels in het laboratorium van Wageningen Food Safety Research, en deels met het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV), waarvan Wageningen Food Safety Research de beheerder is.

Wageningen Food Safety Research biedt

•    snelle, nauwkeurige analyses in diverse matrices
•    spoedonderzoek mogelijk
•    geaccrediteerde methoden
•    controlemetingen voor export
•    snelle opschaling
•    goede reputatie
•    onafhankelijkheid
•    goed opgeleid en ervaren personeel
•    advisering bij besmetting m.b.t de mogelijke oorzaak (bron) en te treffen maatregelen

Radiochemische analyses

Voor de bepaling van gammastralers beschikt Wageningen Food Safety Research over twee hoge resolutie gammaspectrometers in ons radionuclidenlaboratorium. De standaardanalyse die wordt gebruikt voor monitoring omvat ca. 25 nucliden, waaronder de belangrijkste nucleaire componenten jodium-131 (I-131), cesium-137 (Cs-137) en cesium-134 (Cs-134) en cobalt-60 (Co-60).

De aanwezigheid van bèta-emitters, met name strontium-90 (Sr-90) en tritium (H-3), kan in een brede range voedsel- en milieumatrices worden vastgesteld. De monsters kunnen worden opgewerkt via diverse voorbewerkingsmethoden en gemeten door middel van vloeistofscintillatie met een Quantulus LSC. Alfastralers, zoals uranium-235 (U-235), uranium-238 (U-238) en plutonium-239 (Pu-239) kunnen bij WFSR na monstervoorbewerking gemeten worden met behulp van alfaspectrometrie.

Is een product doorstraald?

Naast de bepaling van radioactieve contaminanten in diverse matrices kunnen we ook bepalen of een product doorstraald is. Doorstraling is een sterilisatiemethode die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor kruiden. In de warenwet is vastgelegd welke producten doorstraald mogen worden. Als een product doorstraald is moet dit worden aangegeven op het etiket. De gebruikte methode bestaat uit twee delen: een screeningsmeting, eventueel gevolgd door een thermoluminescentiebepaling (TLD) met referentiemeting voor bevestiging.

Geaccrediteerde methoden

Onze hoge resolutie gamma methoden en de Sr-90 (een bèta-emitter) analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025. De overige methoden zijn gevalideerd. Om de kwaliteit van onze analyses te waarborgen doen wij jaarlijks mee met internationale ringonderzoeken.