Landelijk Meetnet Radioactiviteit in voeding

Sinds 1965 wordt in Nederland gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactiviteit in onder andere melk, gras en water. Dit gebeurt deels in het laboratorium van Wageningen Food Safety Research, en deels met het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV), waarvan Wageningen Food Safety Research de beheerder is.

45 meetopstellingen

Dit netwerk bestaat op dit moment uit ca. 45 meetopstellingen om gamma-emitters te detecteren, zogenaamde voedselmonitoren, die door heel Nederland verspreid staan bij bedrijven (voornamelijk melkfabrieken) en instellingen. Bedrijven die participeren in het LMRV kunnen de voedselmonitor ook zelf metingen voor controle- en exportcertficeringsdoeleinden uitvoeren. Wageningen Food Safety Research verzorgt het onderhoud aan de voedselmonitoren, ondersteuning bij storingen, interpretatie van de meetgegevens en training van de medewerkers op de locaties.

Nieuwe partners

Wageningen Food Safety Research streeft een zo goed mogelijke landelijke dekking van dit netwerk na, dus nieuwe partners zijn altijd van harte welkom. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neemt u dan contact op met de projectleider.