Big Data en voedselveiligheid

Kunstmatige intelligentie en Big Data in voedselveiligheid

De meeste Big Data applicaties vereisen dat er kan worden omgegaan met grote volumes, diverse bronnen en vormen van data, variërend van zeer gestructureerde tot ongestructureerde data, wat het gevolg is van de toename van het delen en beschikbaar stellen van data. Om met deze complexiteit om te gaan, zijn nieuwe tools nodig om deze gegevens automatisch te extraheren, integreren, visualiseren en ordenen in zowel door mensen als machines leesbare samenvattingen. Wageningen Food Safety Research onderzoekt de toepassing van Artificial Intelligence (AI) en Big Data technologieën in de voedselveiligheid om voedsel veilig te houden en te maken. Vooruitgang op deze gebieden zal ons in staat stellen om onze kennis op het gebied van AI en Big Data sterk te verbeteren en zal ons helpen om de beschikbare data beter te benutten voor het genereren van nieuwe kennis.

Publicaties