Nieuws

Drie nieuwe technieken voor fijnstofreductie erkend

article_published_on_label
16 maart 2020

Op vrijdag 13 maart 2020 zijn vijf nieuwe fijnstofreducerende technieken voor de pluimveehouderij aan de landelijke regelgeving toegevoegd. Dankzij metingen van Wageningen Livestock Research bij drie van de vijf is bekend hoeveel reductie de pluimveehouder van die technieken mag verwachten.

Pluimveehouders kunnen bij een aanvraag voor een vergunning voor nieuwbouw of aanpassing van hun bedrijf, voortaan kiezen uit een bredere lijst reducerende technieken. De drie geteste innovaties zijn ionisatie-technieken van de bedrijven: FreshlightAgri, Serutech Agri en StaticAir. Deze technieken zijn opgenomen op de landelijke lijst met respectievelijk 31 %, 52 % en 16 % fijnstofreductie.

Het reduceren van fijnstof wordt de komende jaren steeds belangrijker. De overheid dringt aan om per 2028 pluimveebedrijven te verplichten om ten minste 50% (bestaande stallen) of 70% (nieuwbouw stallen) van de fijnstof weg te filteren.

Wat is ionisatie?

Bij ionisatie worden stofdeeltjes in de stallucht statisch geladen, waardoor ze samenklonteren en neerslaan of zich hechten aan geaarde oppervlakten. Hierdoor is er sprake van minder uitstoot naar de omgeving en wordt het binnenklimaat verbeterd. Dat is gezonder voor de dieren en de dierverzorgers. De drie geteste technieken voldoen daarnaast ook aan andere criteria, gesteld bij het begin van het project: haalbaar, betaalbaar en praktisch toepasbaar bij zowel nieuwbouw als bestaande stallen.

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

De aanleiding voor het uitvoeren van de praktijktesten was het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij, dat in december 2016 werd vastgesteld. Daarmee hebben Foodvalley-gemeenten, de provincie Gelderland, Wageningen Livestock Research en sectororganisaties afspraken gemaakt om de fijnstofbijdrage van de (pluim)veehouderij te verminderen. Met oog voor en behoud van een duurzame veehouderijsector in de regio.

Onder leiding van het in 2017 opgerichte Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij, onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC), is het praktijkspoor in het Manifest uitgevoerd: het versneld testen van nieuwe fijnstofreducerende technieken in stallen bij pluimveehouders. De metingen zijn uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, samen met studenten van de Aeres onderwijsgroep.