Project

FreeBirds

Het Europese project FreeBirds richt zich op de relatie tussen uitloopgebruik en gezondheid en productie van de dieren, en op de mineralenbelasting van de bodem als gevolg van de mestproductie van de dieren. Daarbij richt het project zich op slimme instrumenten en management ter verbetering van de uitloop. WLR richt zich vooral op leghennen.

Doel

Het doel van het FreeBirds project is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het gebruik van de uitloop door kippen en hun gezondheid, productie en welzijn, en de consequenties voor de mineralenuitstoot in de grond. Daarbij richt het project zich op het ontwikkelen van slimme hulpmiddelen en managementstrategieën ter verbetering van de uitloop in de biologische pluimveehouderij.

Wormbesmettingen

Het project behelst zowel vleeskuikens als leghennen. De bijdrage van Wageningen Livestock Research richt zich op leghennen en meer specifiek op wormbesmettingen. Biologische legbedrijven die al meer dan 10 jaar uitloopgebruik hebben, hebben problemen met een toename van besmetting met wormen (Ascaridia galli and Heterakis spp), die in toenemende mate resistent worden tegen ontwormingsmiddelen. De uitloop wordt hierdoor een risicofactor, maar aan de andere kant tonen enkele studies aan dat een hoger uitloopgebruik juist een lager risico op wormen geeft.

Wageningen Livestock Research richt zich op de relatie tussen uitloopgebruik en wormbesmetting, waarbij met name gekeken wordt naar verschillen in besmetting binnen koppels tussen dieren die veel en weinig buiten komen. Ook worden verschillen in wormei-aantallen in de grond van de uitloop in kaart gebracht.

Publicaties


Parasitic worms in Dutch organic laying hens – relation with range use

Bestman, M, Niekerk, T van, Haas EN de, Ferrante V, Gunnarsson S.
(2021)
Proceedings IAHA Pre-Conference “Organic Animal Husbandry systems – Ways to improvement ”