Nieuws

Ongerief voor melkvee afgenomen, maar poot en uier blijven aandachtspunt

article_published_on_label
23 april 2021

Op basis van inschattingen van experts heeft Wageningen Livestock Research in opdracht van Wakker Dier aspecten van ongerief bij melkvee systematisch geanalyseerd. Daarvoor is de methodiek gevolgd waarmee eerder (2007, 2011) in opdracht van LNV deze ongeriefanalyse is uitgevoerd.

Over het algemeen lijkt het ongerief voor melkvee afgenomen; de betreffende dieren ervaren dat waarschijnlijk als een lichte verbetering van hun leven. Ongerief als gevolg van poot- en klauwaandoeningen en uierontstekingen wordt, evenals in de analyse van 2011, als hoogste ingeschat. De onderzoekers merken op er niet veel data is over deze aandoeningen en dat het lastig is om met onvolledige data een betrouwbaar beeld te krijgen. Later in 2021 worden de resultaten van de recente updates (vleeskuikens, vleeskalveren, varkens en melkvee) gebundeld gepubliceerd.

Lees het rapport