Nieuws

Voerwinsten varkenshouderij aangepast voor lange en korte termijn

article_published_on_label
14 december 2022

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen tussentijds bijgesteld. Dit heeft te maken met de huidige kostprijsontwikkeling en dan met name de gestegen energie- en bouwkosten. De verwachte voerwinst voor de lange termijn is vastgesteld op € 673 per aanwezige zeug per jaar en € 83 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. Voor 2023 (korte termijn) bedragen de verwachte voerwinsten € 700 (zeugen) en € 83 (vleesvarken).

De langetermijnverwachting wordt als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor het Borgstellingskrediet MKB-landbouw (BL) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De nieuwe langetermijnverwachtingen zijn € 673 voor de voerwinst en € 441 voor het saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar. Deze vervangen de tot heden gebruikte uitgangspunten uit de huidige KWIN van respectievelijk € 614 en € 382. Voor vleesvarkens is de verwachting € 83 voor de voerwinst en € 70,50 voor het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar, als vervanging van de huidige KWIN uitgangspunten van respectievelijk € 81 en € 68.

Voor 2023 worden hogere energiekosten meegerekend. Voor de zeugen € 30 per zeug extra en voor de vleesvarkens € 1,50 per afgeleverd vleesvarken extra. De kortetermijnverwachtingen zijn € 700 voor de voerwinst en € 438 voor het saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar. Voor vleesvarkens is de verwachting voor 2023 € 85 voor de voerwinst en € 67 voor het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.

De saldoberekeningen (inclusief die van opfokzeugen en speenbiggen) zijn (voor abonnees) te vinden op www.kwin.nl. Daar kunt u ook zelf saldobegrotingen maken.