Project

Economische betekenis passieve visserij en aquacultuur bij windparken op zee

In dit project onderzoeken we het aandeel van diverse wieren, schaal- en schelpdieren en vissen, zoals genoemd in een door LNV aangeleverde lijst, in het totaal van de aanvoer door a) Nederlands gevlagde schepen, b) op het NL EEZ gekweekte zeewieren, c) de Nederlandse im- en export.

Op de Noordzee worden omvangrijke windparken gebouwd. In de parken is wellicht medegebruik mogelijk: (passieve) visvangst of viskweek, of aquacultuur. In dit onderzoek worden de betekenisvolle opbrengstcijfers (in kilo's en euro's) van de huidige of recente productie of vangst in Nederland van (groepen) soorten die mogelijk ook kansrijk zijn voor vastevistuigenvisserij (passieve visserij) en aquacultuur in windparken op zee in beeld gebracht.

Publicaties