Nieuws

Heeft palinguitzet wel zin?

article_published_on_label
6 juni 2019

Een beperkte hoeveelheid glasaal onttrekken aan de natuur ten behoeve van kweek en ten behoeve voor uitzet elders (restocking) heeft alleen maar voordelen, aldus de Stichting DUPAN. De meningen hierover zijn echter verdeeld.

De discussies over de mysterieuze paling zijn met zoveel onzekerheden en aannames omgeven dat meer onderzoek en internationale samenwerking tussen de complete palingsector, wetenschappers en ngo’s nodig is.

Aalsymposium DUPAN en Good Fish Foundation in Ede

De sector, ngo’s en wetenschap zaten vorige week dinsdag in Ede ook bij elkaar om de tafel. De bijeenkomst in Ede, over de effecten van palinguitzet op de Europese aalpopulatie, was onderdeel van het met Europees geld gesubsidieerde project ‘A future for eel: Eel Platform’ van Stichting DUPAN en de Good Fish Foundation.

Onderzoeker Joep de Leeuw van Wageningen Marine Research schetste tijdens deze bijeenkomst de vele onzekerheden, en al dan niet terechte aannames als men een wetenschappelijke onderbouwing wil geven van het effect van aaluitzet (of: restocking) op de Europese aalpopulatie.