Organische stof en bodemkwaliteit

Organische stof (OS) is de centrale spil in de biologische, chemische en fysische bodemkwaliteit. Daarnaast vormt OS een potentiele ‘spons’ voor CO2 uit de atmosfeer. Verdiepend onderzoek is gericht op afweging tussen meerdere doelen (economie, milieu, klimaat) , en op interacties tussen OS en stikstof.

Er zijn veel factoren in het bodembeheer, die de huishouding van organische stof rechtstreeks beïnvloeden. De effecten van al deze factoren op bodemkwaliteit, gewasproductie en de emissie van broeikasgassen worden in internationaal verband onderzocht op basis van een grote set lange termijn proeven in Europa. Verdiepend onderzoek is gericht op afweging tussen meerdere doelen (economie, milieu, klimaat) , en op interacties tussen OS en stikstof.

Meer informatie