Bodemkwaliteit

Een optimale bodemkwaliteit is een vereiste voor een productieve landbouw die efficiënt met grondstoffen omspringt, bijdraagt aan een schoon milieu, en de klimaatverandering beperkt. Speerpunten bij het bodemkwaliteitsonderzoek zijn organische stof en bodemstructuur.

De cyclus van bodemverdichting door berijding met landbouwmachines en losmaken door grondbewerking bepaalt grotendeels de bodemstructuur. Het onderzoek is gericht op effecten van (nieuwe) systemen voor berijden zoals rijden met een lage bodemdrukken en onbereden teeltbedden. Effecten kunnen zijn een dusdanige ondergrondverdichting waardoor bijvoorbeeld opbrengst wordt gemist en een hoger brandstofverbruik nodig is om de grond geschikt te maken voor een optimale gewasgroei.

Meer informatie