Management van organische stof

De aanvoer van organische inputs speelt een centrale rol in de ondersteuning van vrijwel alle bodemfuncties.

Structuurvorming en -stabiliteit, ziektewering, vocht- en gaswisseling, warmtehuishouding en kringlopen van koolstof en nutriënten worden in sterke mate beïnvloed door aard en hoeveelheid van organische componenten in de bodem. Deze hangen weer af van organische inputs die zijn aangevoerd via gewassen en externe bronnen.

Meer informatie