Project

Ontwikkeling methodiek voor product-gebaseerde borging voedselveiligheid

Genetisch gemodificeerde organismen (GGOs) mogen alleen in de handel gebracht worden na toelating door de EU na toetsing op veiligheid. Hierop wordt gecontroleerd door het DNA van de plant/dier te analyseren. Door toepassing van nieuwe technieken, zoals CRISPR-Cas, zullen er binnenkort steeds meer planten- en dierenvariëteiten komen waarbij op basis van DNA-analyses niet aan de producten vastgesteld kan worden of deze variëteiten al dan niet via gg- of andere nieuwe veredelingstechnieken tot stand zijn gekomen.

Dat betekent dat de voedselveiligheid en gerelateerde traceerbaarheid niet meer kan worden bepaald op basis van het kenmerkende DNA voor een bepaalde plantvariëteit (of foklijn), maar dat het veiligheidsonderzoek en gerelateerde traceerbaarheid meer gericht zal (moeten) worden op de nieuwe eigenschappen en de effecten daarvan op dier en/of mens heeft, nadat het product geconsumeerd is. De vraag hierbij is wat je moet en kunt reguleren vanuit voedselveiligheidsoogpunt.

Project

Het project ontwikkelt een innovatieve manier voor product-gerelateerde (beleid voor) handhaving om ook de voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen.

Doel is de ontwikkeling van een proces-gebaseerde strategie voor garanderen van voedsel- en diervoederveiligheid:

  • Onderzoeken safe-by-design-principe: toepassing van data uit veredeling/fokkerij om veiligheid van het product aan te tonen tijdens de ontwikkeling waardoor er minder nadruk kan komen op de pre-market risico-beoordeling: (on)mogelijkheden voor markttoepassing onderzoeken; kosten; efficiëntie; garantie op voedselveiligheid.
  • Inschatting maken van de mogelijkheid om het safe-by-design-principe toe te passen op geïmporteerde planten en dieren voor andere delen van de wereld in samenhang met traceerbaarheid van producten.
  • Invloed van een product-gerelateerde handhaving voor de betrokken sectoren in het licht van de beleidskeuzes die in NL/Europa en wereldwijd gemaakt worden t.a.v. met name de risico-analyse en traceerbaarheid.

Publicaties