Project

CODECS (cofin)

CODECS richt zich op de Europese boeren voor om digitalisering te realiseren als een factor die duurzame en transformatieve verandering mogelijk maakt. Om dit te doen, zal CODECS (i) informatie produceren en verstrekken over de kosten en baten van digitale technologieën - beoordeeld op verschillende schalen en in het echte leven - aan boeren, adviseurs en beleidsmakers, (ii) de voorwaarden bestuderen en creëren voor toenemende capaciteiten van boeren en plattelandsgemeenschappen om ze te gebruiken, en (iii) beleidsaanbevelingen formuleren om de digitale landbouwtechnologieën te bevorderen die bevorderlijk zijn voor duurzame ontwikkeling. Het CODECS-consortium zal zich in het bijzonder wijden aan het implementeren van referentiebeleid voor dit onderwerp, te bereiken door: (i) specifieke engagementactiviteiten als Living Labs op regionaal, nationaal, Europees niveau, (ii) een specifiek werkpakket over beleidsanalyse en -beleid instrumenten (iii) het opzetten van een interface tussen wetenschap en beleid en een reeks beleidsnota's als onderdeel van de communicatie-, verspreidings- en exploitatiestrategie (DCE).

Het is de ambitie van CODECS om aan te sluiten bij de motivatie en capaciteit van Europese boeren om digitalisering te kunnen lanceren als ‘enabler’ van duurzame transformatie van voedselproductie en consumptie. Om dit voor elkaar te krijgen zal CODECS.

Publicaties